Het einde van 2020 komt in zicht en 2021 staat alweer voor de deur. We weten inmiddels dat ook voor het komend jaar geldt dat onze wereld voor een groot deel bepaald wordt door corona. Dat stelt de gemeente Beek voor veel dilemma’s, maar één ding staat voorop: het is nu niet de tijd om te bezuinigen. Ondernemers en verenigingen zijn volop bezig met overleven en daar moeten wij ze in steunen.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad in november de begroting vast voor het nieuwe jaar. Door de grote toename van de zorgtaken die gemeenten uitvoeren, zijn de gemeentelijke uitgaven fors gegroeid. Tegelijkertijd is de ruimte die gemeenten hebben om zelf keuzes te maken steeds kleiner geworden. Daarom is het belangrijker dan ooit dat gemeenten hun financiën goed op orde hebben en dat vooral ook zo houden. 

In Beek zijn we de afgelopen jaren moeilijke keuzes niet uit de weg gegaan. Omdat we eerder op tijd hebben ingegrepen en duidelijke keuzes hebben gemaakt, kunnen we in Beek een stootje hebben. Daarom heeft het college de keuze gemaakt om de financiële uitdagingen die we dit jaar zien zelf op te vangen door inzet van reserves en maatregelen binnen onze eigen bedrijfsvoering. Op die manier zorgen wij ervoor dat er in 2021 géén extra OZB-verhoging komt en dat wij niet hoeven te bezuinigen op ondersteuning aan onze Beekse gemeenschap.

Want wij beseffen dat de kracht van Beek komt uit onze ondernemers en verenigingen; zij maken Beek bruisend! Juist ook in deze bijzondere tijden, waarin we elkaar veel minder zien dan we zouden willen en waarin ondernemers moeten vechten om te kunnen voortbestaan, kunnen wij de toekomst voor Beek alleen veiligstellen door er samen voor te gaan.

Tegelijkertijd blijven we niet stilzitten. We gaan in deze tijd geen grote nieuwe projecten lanceren, maar versnellen wel bestaande projecten waar we maar kunnen. Om ook op die manier bij te dragen aan het behouden van werkgelegenheid en het versterken van de leefbaarheid in Beek. Absolute prioriteit houdt het realiseren van passende woningen in Beek en het vergroten van de doorstroming in de woningmarkt, omdat we zien dat de woningprijzen door het dak gaan en zowel ouderen als jongeren geen passende woningen meer kunnen vinden. In 2021 willen we de dienstverlening van de gemeente versnellen en verbeteren, juist om de gemeenschap beter en sneller te bedienen. Maar in 2021 leggen we met u als inwoners ook het fundament voor de toekomstvisie van Beek. Want juist nu is een heldere visie voor de toekomst belangrijk. We zien nog tal van uitdagingen: denk aan het beschermen en versterken van ons ondernemersklimaat, zeker in de detailhandel. Maar ook voor verenigingen moeten wij aan de slag om accommodaties zo in te richten dat ze optimaal gebruikt kunnen worden. Zo bieden wij verenigingen een plek, maar houden wij op lange termijn de kosten in de hand. 

Kortom, 2021 wordt een uitdagend jaar waarin wij elkaar de ruimte moeten bieden om samen te bouwen aan de toekomst van onze gemeenschap. De allerbelangrijkste succesfactor voor 2021 vormt niet de gemeente, maar onze gemeenschap. Let op elkaar en zorg voor elkaar. Want alleen samen kunnen we weer bouwen aan een mooie toekomst.