In 2019 dreigde Asta heel even voorgoed te verdwijnen uit Beek. Daar stak de gemeenteraad echter een stokje voor; zij gaven opdracht te onderzoeken of het mogelijk was Asta op een andere, meer maatschappelijke vorm te exploiteren. Uit dat proces ontstond de Stichting Asta Theater, opgericht om Asta weer het culturele middelpunt van onze gemeente te maken. Wij spraken met Jules Stijnen, voorzitter van deze stichting.

Jules: “Na een uitgebreide analyse waarbij gemeente, initiatiefnemers en verenigingen uitvoerig met elkaar gesproken hebben over het voortbestaan van Asta, was de algehele conclusie dat het gevoerde beleid van de afgelopen twaalf jaren heeft aangetoond dat commerciële exploitatie niet de gewenste vorm is om Asta te exploiteren. Daarnaast is het in het belang van Asta dat er stabiliteit komt en dat kan in een grillige economische tijd niet van een commerciële exploitant verwacht worden.”

In samenspraak met de gemeente werd er daarom een beleidsplan ontwikkeld, waaraan de stichting na een jaar corona-beperkingen nu eindelijk uitvoering kan gaan geven. Jules: “De stichting dient er zorg voor te dragen dat Beekse verenigingen zich weer welkom voelen en uitgedaagd worden zich te presenteren in Asta. Met de bestuursleden van de stichting willen we zorgen voor een warme deken. En hoewel het belang van een individuele vereniging niet boven het belang van Asta gaat, wordt het collectieve belang van alle verenigingen die een podium in Beek behoeven door dit beleid optimaal gerealiseerd. Daarvoor zal in de eerste jaren van exploitatie actieve acquisitie plaats moeten vinden om de agenda te vullen en zal er veel gedaan moeten worden om aanvullende faciliteiten te organiseren en de drempel tot Asta te verlagen.”

Voor de korte termijn zijn betrokken verenigingen en organisaties het eens dat de podiumfunctie van Asta de primaire functie van dit gebouw is. De verenigingen en organisaties hebben zo’n podium nodig om aan hun eigen doelstelling  te kunnen voldoen. “Zonder podium komt hun bestaansrecht in gedrang. Voor het vervullen van deze functie zijn geen kostbare verbouwingen nodig en voldoet het gebouw in zijn huidige vorm aan alle gestelde eisen”, aldus Jules.

Op de middellange termijn wordt er daarnaast gekeken naar mogelijkheden om in Asta repetities en vergaderingen te houden. Dit vergt echter de nodige bouwkundige aanpassingen. Jules: “Voordat dat zover is, zal Asta echter haar podiumfunctie moeten waarmaken en haar bestaansrecht met een volle agenda en een levensvatbare bedrijfsvoering moeten aantonen. Voor nu wordt permanente huisvesting gezien als een middellange termijn optie.”

Tot slot is er ook al een visie voor de lange termijn om op basis van synergie tussen Asta en Stegen 35, de Muziekschool, het Elsmuseum en diverse andere locaties in onze gemeente een samenwerking aan te gaan. Stijnen: “Zo zou er onder de verzamel naam Asta een cultuurcluster kunnen ontstaan waarbij de diverse locaties worden ingezet om een breed scala aan culturele activiteiten en verenigingen te huisvesten. Zo kan een organisator, vereniging of organisatie haar accommodatievraag op één plek deponeren en kan er binnen het cluster gezocht worden naar de juiste accommodatie voor permanent gebruik of incidentele activiteit. Maar voor nu gaat de stichting aan de slag met het realiseren van voorzieningen en het vullen van de agenda om Beek zo haar cultuurcentrum terug te geven dat het jaren node heeft moeten missen.”