In deze coronatijd worden we ook weer eraan herinnerd dat volle schappen in de supermarkten geen vanzelfsprekendheid zijn. Ook het kopen van lokale producten staat weer helemaal op de kaart. Limburg, maar zeker ook Beek, kent veel mooie agrarische bedrijven die ons van voedsel voorzien. Raadslid Rob Schwillens ging daarom op bezoek bij Boerderij Janssen in Spaubeek. Boerderij Janssen is een gemengd agrarisch familiebedrijf met een akkerbouw- en vleesveetak waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.  Wil Janssen en zijn vrouw Ine Bruls (met hun twee dochters Annemiek en Jolien) zijn trots op het bedrijf dat sinds 1991 uit de kern van Spaubeek verplaatst is naar de huidige locatie: het einde van de Schoolstraat, tegen het buitengebied aan. Traditioneel kennen we Boerderij Janssen natuurlijk van de aardappelen. De aardappelen worden direct of met een tussenschakel aan de consument verkocht.

Verder worden er op het bedrijf tarwe, suikerbieten, maïs en gras geteeld. Naast de akkerbouw worden op de boerderij ook Limousinrunderen gehouden. Deze kalven in het voorjaar op natuurlijke wijze, waarna de koeien en kalveren de hele zomer samen in de wei lopen. Alle runderen grazen in de omgeving van Spaubeek en Beek, in hoofdzakelijk natuurweides. ’s Winters verblijven de runderen in de eigen stallen. De twee takken waaruit dit bedrijf bestaat, vullen elkaar aan en lopen in elkaar over. Het rundvee wordt gevoed met de producten uit de akkerbouwtak en de akkerbouwproducten groeien met behulp van de mest van het eigen rundvee. Een prachtig voorbeeld dus van kringlooplandbouw, zoals dat tegenwoordig heet! Consumenten kunnen zelf ook rechtstreeks bij Boerderij Janssen terecht. Eigen aardappelen en eieren, appels, uien en zomerfruit van collega-boeren en telers uit de regio worden verkocht via de verkoopkist bij de boerderij. Wat veel mensen wellicht niet weten is dat ook het rundvlees direct besteld kan worden.

Meer weten over Boerderij Janssen of direct producten kopen bij de boer? Bezoek dan de website: www.boerderij-janssen-spaubeek.nl of ga een keer langs!