Toen de coronacrisis begon, kreeg ook de economie een klap. De verwachting was dat in het verlengde hiervan ook de oververhitte huizenmarkt zou gaan afkoelen. De vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen blijft echter zelfs in deze tijd onverminderd groot, ook in onze eigen gemeente Beek. Etienne Erkens uit Beek (aankoopmakelaar en daarnaast ook voorzitter van NVM afdeling Limburg) ziet het in zijn dagelijkse werk: “Overbiedingen zijn aan de orde van de dag.” De reden van die overbiedingen is dat het aanbod van betaalbare woningen historisch laag blijft en de vraag heel hoog. “In de hele gemeente Beek staan op dit moment ‘maar’ 23 woningen te koop en zijn er volgens de website funda.nl ongeveer 2.350 serieuze zoekers (op een totaal van bijna 7.500 woningen). In de categorie tot 225.000 euro is het aanbod zelfs op twee vingers te tellen. Verder constateren wij op dit moment dat mensen met een koopwoning die een andere woning willen kopen, eerst die andere woning willen aankopen, alvorens de eigen woning te koop wordt aangeboden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor het aanbod nog verder terug kan gaan lopen en kopers op elkaar zitten te wachten.”

Tijd dus om meer woningen te bouwen. Op bouwen zat echter tot voor kort een flinke rem: wie een woning wilde bouwen, moest er ook een slopen of een flink bedrag aan compensatie storten in een sloopfonds. “Een achterhaalde regel, die ooit is ingesteld vanuit de krimpgedachte”, zegt Michael Theuns, fractievoorzitter van het CDA Beek. “Er werd gedacht dat Zuid-Limburg qua bevolking zo snel zou krimpen dat er een woningoverschot zou zijn en veel huizen leeg zouden komen te staan. Het tegendeel is echter waar: steeds meer jongeren van mijn eigen generatie willen hier in Limburg bouwen aan hun toekomst.”

Over versoepeling van deze regels wordt al vele jaren gepraat, maar tot voor kort zonder resultaat. Michael diende daarom in juli een motie in de gemeenteraad waarin gesteld werd dat de gemeente Beek de regionale afspraken over de koppeling van sloop en nieuwbouw dan maar eenzijdig los moest laten. Een plan dat de nodige opschudding veroorzaakte, maar wél met het gewenste succes. Nog op 17 december van dit jaar wordt een beleid door de gemeenteraad aangenomen waardoor het weer mogelijk wordt om te bouwen, zónder compensatie. “De meeste problemen in ons leven worden door de samenleving zelf opgelost, maar soms is er een probleem dat alleen de overheid op kan lossen voor mensen. Dit was zo’n probleem. En ik ben er trots op dat we de barrière voor nieuwbouw eindelijk hebben kunnen slechten.”

Er kan dus weer gebouwd worden. De komende tijd verrijzen er in Beek al appartementen op de Prins Mauritslaan (tegenover Eetcafé Napoleon) en op de plek van het voormalige Lampenpaleis. De huidige koopwoningen van oudere Beekenaren die daar gaan wonen, komen weer beschikbaar voor jongere Beekenaren. Dat stemt ook Etienne Erkens enigszins gerust, al zijn we er in zijn ogen nog niet: “Met name in het betaalbare of middensegment zien we echt nog veel te weinig aanbod. Het is daarom goed dat de rem nu van de bouw af gaat en dat er hopelijk meer aanbod komt.”

Leave a Reply