Zoals niemand in Beek ontgaan is, was er op zondag 16 augustus sprake van een extreme wolkbreuk boven Beek. Er kwam zóveel water naar beneden, dat het riool die hoeveelheid niet kon verwerken. Het water zocht zijn eigen weg en stroomde naar de laagst gelegen gebieden. Die watermassa had een enorme kracht en dat hebben meerdere inwoners van Beek en Neerbeek helaas opnieuw aan den lijve mogen ondervinden.

“Hoe kan dat?”

Vragen veel mensen in Neerbeek zichzelf af. De waterbuffers bij de Oude Pastorie zagen er immers wel erg leeg uit. Het water dat door de straten stroomde leek de weg richting de bassins niet te vinden, dat moest toch anders kunnen? Helaas zaten er echter (voor het water) onneembare hobbels tussen de straat en de bassins en zaten roosters vol met bladafval. Problemen die zouden worden opgelost bij de aanleg van het vervolgtraject van de Keutelbeek.

Gelukkig heeft de gemeente besloten dat dit niet langer op zich kan laten wachten. De noodzakelijke maatregelen zijn daarom versneld gerealiseerd. Inmiddels is bij de waterbuffers tussen Beek en Neerbeek het trottoir verlaagd en is door het realiseren van een inloopconstructie gezorgd dat water geen belemmeringen meer ondervindt om in de buffers te komen. Hierdoor moet bij een volgende stortbui het water, in plaats van rechtdoor richting Neerbeek, eerst rechtsaf de bassins inlopen.

Al jaren wordt er druk gepraat en ondertussen ook gewerkt aan het ontkluizen van de Keutelbeek door Beek en Neerbeek. Ontkluizing is noodzakelijk om capaciteit vrij te maken in het riool. Schoon beekwater hoeft namelijk niet via het riool naar de waterzuiveringsinstallatie, maar kan via de Geleenbeek naar de Maas stromen. En dat scheelt ook nog eens in de zuiveringskosten, waardoor de ontkluizing zichzelf terugverdiend!

Ontkluizing is noodzakelijk om capaciteit vrij te maken in het riool.

Geert Ghijssen

De ontkluizing is opgesplitst in verschillende fases. Fase 1a is klaar; de voorbereidingen voor fase 1b (vanaf de Luciastraat tot de Oude Pastorie) zijn in volle gang. Voor wat betreft de laatste fase 2 (door Neerbeek) werd tijdens de raadsvergadering van 17 september een motie aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd om de uitvoering en aanleg van fase 2 te versnellen. Hierdoor komt er na jaren eindelijk een structurele oplossing voor de wateroverlast en daarmee hopelijk een eind aan de natte voeten bij onze inwoners!