Onder het genot van een kop koffie en stuk gebak vertelt Trudy van den Bongard haar verhaal. Niet alleen als een gedreven ondernemer, maar ook als iemand die verder kijkt dan de eigen onderneming. Trudy en haar man zijn enorm verbonden met Spaubeek en het dorp gaat beiden enorm aan het hart. Samen proberen ze vanuit hun zaak zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van het dorp. Dat blijkt ook uit de vele verenigingen en stichtingen die op Bakkerij Van den Bongard kunnen rekenen voor hulp.  Juist die onderlinge saamhorigheid en hulp maakt het verschil in een kleine gemeenschap. Iets wat in deze bijzondere tijden extra van waarde is. Daarnaast zoeken Trudy en haar man ook de samenwerking buiten de gemeentegrenzen op, onder andere met Zuidhof in Geleen. In hun ogen een speciaal winkelcentrum met een opvallend groot gemeenschapsgevoel, wat volgens Trudy ook voor Spaubeek als voorbeeld kan dienen.

In haar ogen heeft elke kern (dus ook Spaubeek) een eigen identiteit en die is door de jaren heen best wel onder druk komen te staan. Zo zie je de middenstand in een kern als Spaubeek stukje bij beetje wegvallen. Hier maakt Trudy zich oprecht zorgen over. Ze is ervan overtuigd dat de zaak in Spaubeek over tien jaar nog bestaat. Op de achtergrond staan de opvolgers al in de startblokken, dus de bedrijfsopvolging zit hier wel snor! Maar Trudy hoopt en vertrouwt erop dat er meer ondernemers gaan opstaan om Spaubeek levendig te houden. Een mooie oproep, die mogelijk (jonge) ondernemers extra motiveert om hun eigen droom waar te maken.

Leave a Reply